11.02.2016
 • English Translation

  Bread and Salt

  Romania is known for its hospitality. Moreover play Bread and Salt an important role. Florin Catalin describes it shortly “Hospitality rituals, Bread, Salt”. The pictures show how bread baking rituals were practiced in the Technical Gymnasium “St. Ioan de La Salle”, Pildesti as the pupils welcome the guests by the schoolmaster meeting in November 2015.

  In Romanian tradition bread and salt play a crucial role. The bread, ancient symbol of life, and the salt, “mother of God” as it is called in the peoples’ sayings, were for Romanians, two elements with sacred significance. According to historians, the first evidence of this ritual of hospitality are pre-Christian and offering bread (initially were grains of wheat) and salt was a sign of accepting those who visited someone’s house or land. Bread and salt also stand for a lot of other beliefs and customs.

  The most famous ritual that includes both remained that of welcoming guests with bread and salt as a sign of love, kindness and humanity. Bread is the daily food and salt is the flavor of the food and therefore both are important in human nutrition. Also, bread (wheat) symbolizes the field’s wealth and salt was the true gold of antiquity, being, for millennia, the most expensive item of commerce. Therefore, welcoming guests with bread and salt emphasizes the Romanians’ hospitality, kindness, joy to welcome guests and treat them as friends.

  Another use known to Romanians is the wedding ceremony when the young couple is welcomed by the groom’s parents with bread and salt symbolizing prosperity for the grooms, but also the parents’ joy who welcome the young couple in the family.

  Generally, important guests are greeted with bread and salt. Usually, they are greeted by girls dressed in traditional costumes that have in their hands a round braided bread and a container of salt. We also use this tradition in our school and we welcome important guests with these primordial meaningful elements.

  Bread and Salt_2   Bread and Salt_1  Photos by: Dorcu Florin Cătălin

 • Original Language

  Pâinea și sarea

  România este cunoscută pentru ospitalitatea sa. Un rol important îl joacă pâinea și sarea. Florin Cătălin descrie acest concept pe scurt “Ritaulele ospitalității, Pâinea și Sarea”. Pozele de la primirea oaspeților la congresul directorilor școlari din noiembrie 2015 arată această tradiție.

  Rumänien ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Dabei spielen Brot und Salz eine große Rolle. Florin Cătălin beschreibt kurz „Rituale der Gastfreundschaft, Brot und Salz“, die Bilder zeigen, wie der Brauch im Liceul Tehnologic “ Sf. Ioan de La Salle” in Pildesti, Rumänien praktiziert wurde, als die Schüler bei der Schuldirektorentagung im November 2015 die Gäste begrüßten.

  În tradiţia românească pâinea şi sarea joacă un rol capital. Pâinea, străvechi simbol al vieţii, şi sarea, „mama lui Dumnezeu“, cum este denumită în zicalele din popor, au constituit, pentru români, două elemente cu caracter sacru. Potrivit istoricilor, primele mărturii ale acestei forme ritualice de ospitalitate sunt precreştine, iar oferirea pâinii (la început erau boabe de grâu) şi a sării era un semn acceptare faţă de cel care venea în casa sau în ţinutul cuiva. Pâinea şi sarea dau însă o sumedenie de alte credinţe şi obiceiuri.

  Cel mai cunoscut ritual în care sunt incluse ambele rămâne cel al întâmpinării oaspeţilor cu pâine şi sare, în semn de dragoste, bunătate şi omenie. Pâinea reprezintă hrana zilnică, iar sarea este cea care dă gust mâncării, aşadar ambele sunt importante în hrana omului. De asemenea, pâinea (grâul) simboliza bogăţia câmpului, iar sarea era adevăratul aur al antichităţii, fiind, vreme de milenii, cel mai scump produs de comerţ. De aceea, întâmpinarea oaspeţilor cu pâine şi sare evidenţiază ospitalitatea, bunătatea, bucuria românilor de a-şi întâmpina oaspeţii şi de a-i trata ca pe nişte prieteni.

  O altă întrebuinţare cunoscută la români este în ceremonialul de nuntă, când tânăra pereche este întâmpinată de părinţii mirelui cu pâine şi sare care simbolizează prosperitatea mirilor, dar şi bucuria părinţilor care primesc în familie un cuplu tânăr.

  În general, sunt întâmpinaţi cu pâine şi sare oaspeţii importanţi. De regulă, aceştia sunt întâmpinaţi de fete îmbrăcate în port tradiţional care au pe braţe o pâine rotundă împletită şi un vas cu sare. Şi în liceul nostru există această tradiţie de a ne întâmpina oaspeţii importanţi cu aceste elemente primordiale, pline de semnificaţii.

  Bread and Salt_1     Bread and Salt_2 Poze: Dorcu Florin Cătălin

 • Additional Translations

  Rumänien ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Dabei spielen Brot und Salz eine große Rolle. Florin Cătălin beschreibt kurz „Rituale der Gastfreundschaft, Brot und Salz“, die Bilder zeigen, wie der Brauch im Liceul Tehnologic “ Sf. Ioan de La Salle” in Pildesti, Rumänien praktiziert wurde, als die Schüler bei der Schuldirektorentagung im November 2015 die Gäste begrüßten.

  Bread and Salt_2   Bread and Salt_1  Bilder von: Dorcu Florin Cătălin

Prof. Dr. Dorcu Florin Cătălin

Research

Print