07.04.2016
 • English Translation

  Old custom: cutting the beard of corn/ harvesting

  The wheat is harvested and a “beard” with red ribbon is made from the last wheat stalk. This beard is given to the owner of the field with a wish for health and good luck until the next year. He pays for the harvesting and also wishes health and good luck.

  Presentation of this theater play will take place from September until November, in village Borisovo in the Region of Ruse. 

  Picture 023

 • Original Language

  Стар обичай: зарязване на брада / жънене

  Ожънва се житото и се прави “брада” с червена панделка от последните отрязани житни стебла, която се дава на собственика на нивата с пожелание за здраве и късмет до “следващата брада”. Той плаща за жътвата и също пожелава здраве и късмет.

  Представянето на тази театрална постановка на обичая се организира през септември -ноември в с. Борисово. Община Сливо поле от г-жа Веска Узунова

  Picture 023

 • Additional Translations