10.05.2016
 • English Translation

  “Bread, Wine and Herbs” at the monthly meeting of Soroptimist International – Club Ruse

  The most attractive point on the agenda of the monthly meeting of the ladies from SI Club Ruse was dedicated to the Project “Tastes of Danube – Bread, Wine and Herbs”. Thus, on the eve of Easter, the ladies paid their respect to bread – one of the most revered Christian symbols.

  The new project “Tastes of Danube – Bread, Wine and Herbs“of Association DANET “Danube -Networkers” in Ulm, Germany, started in September 2015, as a follow-up project of “The Wanted Danube” – a EU award winning project. The project activities will expand the knowledge of the use and significance of these foods today, as well as their social and cultural history in the countries along the Danube. Quite naturally, as active participants in the previous project, the ladies from the club in Ruse decided to take part in the new one with several initiatives. First, they distributed some sourdough, brought to Bulgaria by the coordinator of the project, Carmen Stadelhofer, to their friends from SI Club Ruse and to their partner club, SI Brashov Romania. An exchange of bread recipes and bread baking of the two Clubs will follow.

  The sourdough was multiplied by Yuliana Andonova – she is a sister from SI Ruse and a PR expert. The SI meeting in April had been dedicated to bread. Yuliana Antonova surprised the attendants with some bread from rye flour and sourdough. She shared with the ladies interesting and unknown facts from the history of bread on our land. Maryana Ivancheva has taken care of a delicious Holiday Bread, Vili Hvarchlkova made the simple soda bread and Tsetska Garelova brought green herbs from her garden and home-made bread made from the oldest type of grain, used by the Thracians – limets. Other ladies brought olive oil with herbs and cheese. So we tasted the bread while learning about it.

  The first joint event under the project will be at the International Danube Festival in Ulm in July, 2016. SI Club Ruse will be represented by its President, Milena Popova and the founding President, Dimitrina Varbanova. Just like the “Wanted Danube”, the festival will be a great environment for meetings, presentations, discussions and informal talks. “Tastes of Danube” is a project, focused on team work and hands-on learning.

   

 • Original Language

  „Хляб, вино и билки“ на ежемесечната среща на клуб “Сороптимист“- Русе

  Най-атрактивната точка от дневния ред на месечната среща на дамите от клуб “Сороптимист“- Русе бе посветената на проекта „Хляб, вино и билки“. Така в навечерието на Великден те засвидетелстваха уважението си към хляба – един от най-значимите християнски символи.

  Новият проект „Вкусове по Дунава: хляб, вино, билки“ на организацията “Danube -Networkers” в Улм, Германия, започна през септември 2015, като проект-продължение на проекта „Желаният Дунав“. Дейностите по него ще обогатят със знания за използването и значението на тези храни днес, както и за тяхната социална и културна история в държавите по протежението на река Дунав.

  Съвсем закономерно, като дейни участници в предишния проект, дамите от клуба, насочиха активността си и към неговия последовател.

  Юлияна Андонова изненада присъстващите с хляб приготвен от ръжено брашно и квас, донесен от Улм от координатора на проекта, г-жа Кармен Щаделхофер. Отново тя запозна събралите се с интересни и непознати моменти от историята на хляба по нашите земи. Марияна Иванчева се бе погрижила за впечатляващата празничната погача, Вили Хвърчилкова за содената питка, а Цецка Гарелова за домашния хляб и свежите билки. За виното, зехтина и завършекът на вкусните хапки се бяха погрижили останалите сестри от клуба.

  Първото голямо събитие в рамките на проекта ще бъде Международният фестивал в Улм през юли 2016. Там клуб Сороптимист – Русе ще бъде представен от президента Милена Попова и президента-основател на клуба Димитрина Върбанова. Както в проекта „Желания Дунав“, фестивалът ще бъде идеална рамка за срещи, презентации, дискусии и разговори. „Вкусове по Дунава“ е проект с фокус върху работата в екип и ученето чрез действия.

 • Additional Translations