29.12.2016
 • English Translation

  General school in Tigheci

  Who we are

  From a wonderful country – Moldova - we send you with love and respect, a part of our winter traditions. The starting point of our greetings is Tigheci, a beautiful village, situated in the South of the Republic of Moldova, near the Tigheci forest. It is a little village with a wonderful landscape with valleys and hills, with golden wheat fields and large cornfields.

  The landscape is completed by Tigheci River that carries its water to the Prut River and the saint church, build from white brick, which watches over the village from the top of a hill.
  The historical documents reveal that the village dates back to 1436, when Stefan cel Mare (Stephen the Great), the head of Principality of Moldova decided to found here a human settlement. Since then, wonderful people, beautiful people, people with golden heart and great soul, hardworking people, friendly and welcoming people live here in peace and harmony.

  There is a school in the village Tigheci that opens every day its doors for 202 pupils, divided in 9 classes: 4 in primary school and 5 in secondary school. 22 extraordinary teachers - people who devoted their all life to teach the children, guide the young generation in the world of knowledge.

  Some of these creative teachers and the pupils of the VIII th, VII th and II nd class are happy to share with you the magic of winter holidays, describing and showing some Christmas customs and New Year’s day traditions. In Moldova Christmas is celebrated each year on 7th January, being one of the most important religious holiday and it foretells the birth of Jesus Christ. Christmas is considered a family holiday when all the members of the family get together around the Christmas tree.

  Our Christmas package

  How we celebrate Christmas

  A tradition characterizing the Christmas in Moldova is that, in the eve of Christmas the housewives bake lipii ( a kind of flattened bread, having the sign of the cross on it) and Craciunei (braided breads with nots, in a form of an uncompleted eight).

  Craciuneii are kept near the icon till spring, when the householder take it and go to plow the fields. There, in the field, before starting the work, the man breaks Craciunelul in 3 parts: one is put under the first furrow, other is eaten by the householder and the last is given to the domestic animals. Other well-loved Christmas tradition is singing and listening to Christmas Colinde (a little, typical Christmas song) or carols. On Christmas Eve children go out and carol, singing from house to house. Often accompanied by wishes for health and prosperity, the carols are far for being just simple Christmas songs. The children get sweets, nuts and apples. One of the most popular carol is “Oh, What Wondrous Tidings” (O, ce veste minunata).

  A traditional Carol is the 'Star Carol'. The star, made of colored paper and often decorated with tinsel, silver foil and sometimes bells, is put on a pole. In the middle of the star is a picture of baby Jesus or a nativity scene. Carol singers take the star with them when they go carol singing. The words of the Star Carol are:
  "The star has appeared on high, Like a big secret in the sky,
  The star is bright, May all your wishes turn out right."
  The tradition of going with the star is an old custom presented at Christian peoples. This tradition remembers the star that announced the birth of Christ and guided the three wise men.

  Other winter traditions are connected with the New Year’s Day celebration. On New Year’s Eve the groups of children go from house to house performing “Plugusorul” (the little Plow). Equipped with bells and even whips, the children recite or sing traditional lyrics. Usually these feature some agrarian or historical myths, the main message being in all cases health wishes for the hosts and rich crops for the year to come. Other tradition is the “dance of the bear”, a representation in which a man masked like a bear dance a special dance. The dance is usually accompanied by the music of drums that dictate the rhythm of the performance. Another representative dance is the goat dance - Capra. This tells the story of powerful magical practices that have the power of resurrecting the animal after it was charmed, a symbol of the death and rebirth of nature. Usually, the goat mask is made from wood, having on the head a picture of baby Jesus or a nativity scene.

  All these customs and traditions are kept and promoted by the pupils of our school who goes with Capra, Steaua, Ursul. In the same time they present all these traditions and the key-moments of winter holidays at school, when they have a special evening for it. Then they sing Carols and special songs about winter and winter traditions. One of these special songs, that remembers the times the people were happy without expensive gifts and beautiful toys, when the only Christmas decorations were the yellow quinces put on the window, is Galbena gutuie (Yellow Quince). It is the symbol of winter holidays, the symbol of a beautiful childhood lived in simplicity and harmony, the symbol of home and of a unit family.
  Our coutry has wonderful traditions and customs around this time of the year and we pass them on from generation to generation and do not let them be forgotten. We enjoy them with friends and family and create memories that last a lifetime!

  Christmas is a time for nostalgia, but it is also a time for making new memories. We wish you that these winter holidays bring you love, health, happiness and peace. The Christmas spirit make you more generous, more loving and more tolerant. May these holidays fill your heart with joy and your soul with harmony.

  We wish you a Merry Christmas and a blessed New Year!!!!

   

  Recipes Christmas cookies

  Cakes with jam

  250 g  butter

  200 ml  sour cream

  400 g  flour

  1 package  vanilla sugar

  powdered sugar

  Jam

   

  Mix the first four ingredients and knead dough very good. After that partition the dough and lay them in round sheets. The sheet is divided into 6 to 8 triangles. At the edge of each triangle add some jam and roll them.

  Place the cackes on the baking paper and place them in oven at 200 ° C for 15 to 20 minutes. Once you remove from the oven, roll them through powdered sugar.

 • Original Language

  General school in Tigheci

  Who we are

  Dintr-o țara minunată - Moldova - vă trimitem, cu dragoste si respect o parte din tradițiile noastre de iarnă. Punctul de plecare a salutarilor noastre este Tigheci, un sat frumos, situat in Sudul republicii Moldova, la poalele Codrilor Tigheci.

  Un sat micuț cu peisaje minunate cu văi și coline, cu lanuri de aur de grâu și imense lanuri de porumb. Peisajul este completat de râulețul Tigheci, care își duce apa până în râul Prut și de sfânta biserică, construită din cărămidă albă și care veghează asupra satului din varf de deal. Documentele istorice arată că satul datează din 1436, când Ștefn cel Mare, domnitorul Moldovei, a decis să întemeieze aici o așezare umană. De atunci oameni minunați, oameni frumoși, oameni cu inimă de aur și suflet mare, oameni harnici, oameni ospitalier și prietenoși locuiesc aici în liniște și pace.

  În sat este o școală, Gimnaziul Tigheci, care își deschide zilnic ușile pentru 202 elevi, împărțiți în 9 complete de clase: 4 clase primare și 5 gimnaziale. Tânăra generație este îndrumată în lumea cunoștințelor de 22 de profesori minunați care și-au dedicat întreaga viață pentru a educa copiii.
  Unii din acești profesori creativi, alături de elevii claselor a VIII –A, a VII – A și a II-A sunt bucuroși să împărtășească cu voi magia sărbătorilor de iarnă, descriind câteva obiceiuri de Crăciun și tradiții de Anul Nou. Crăciunul este considerat o sărbătoare de familie, cînd toți membrii familiei se adună în jurul pomului de Crăciun.

  Our Christmas package

  How we celebrate Christmas

  O tradiție caracteristică pentru Crăciun în Moldova este aceea ca în ajun de Crăciun gospodinele să coacă lipii și Crăciunei. Crăciuneii sunt păstrați la icoană până în primăvară când gospodarul îl ia și se duce să are câmpurile. În câmp,  gospodarul rupe Crăciunelul în trei bucati: una o pune sub brazdă, altă o manîncă el, iar a treia este dată păsărilor din curte.

  O altă tradiție îndrăgită este cîntatul și ascultatul colindelor. În ajun de Crăciun, copiii ies și colindă din casă în casă. Deseori însoțite de urări de sănătate și prosperitate, colindele sunt de departe simple cîntece de Crăciun. Pentru colindat copii primesc dulciuri, mere și nuci. Una din cele mai frumoase colinde este O, ce veste minunată.
  Un colind tradițional este Steau sau mersul cu steaua. Steaua, făcută din hîrtie colorată și adesea decorată cu beteală și uneori clopoței, este pusă pe un băț. În mijlocul stelei este amplasată o imagine cu Hristos sau una reprezentând nașterea Lui. Cuvintele colinduluio cu Steaua sunt:
  Steau sus răsare /Ca o taină mare, Steaua strălucește /Și lumii vesteșe.
  A merge cu steaua este un obicei vechi prezent la popoarele creștine. Tradiția amintește de steau care a vestit nașterea lui Isus și care i-a călăuzit pe cei trei Magi. Colindele despre stea provin din diferite surse: unele sunt inspirate din literatura bizantină ortodoxă, altele din literatura medievală latină. O altă tradiție de iarnă este legată de sărbătorirea Anului Nou. În ajunul Anului nou, grupuri de copii merg din casă în casă interpretînd Plugușorul. Echipați cu clopoței și chiar cu bice, copii recită sau cîntă versuri tradiționale, înfățișînd de obicei legende agrare sau  istorice.În toate cazurile mesajul fiind urările de sănătate pentru gazdă și culturi bogate în anul ce vine. O altă tradiții este  mersul cu ursul sau dansul ursului, o reprezentație în care un bărbat mascat în urs dansează un dans special. De obicei dansul este însoțit de cântecul tobei care dictează ritmul mișcării.Un alt dans reprezentativ este Capra, care povestește despre puterea practicilor magice de a învia animalul după ce acesta a fost deocheat. Un simbol al morți și renașterii naturii. De obicei masca pentru capră este făcuta din lemn, având în frunte imaginea lui Isus.

  Toate aceste obiceiuri și tradiții sunt păstrate și promovate de elevii din școala noastră care se duc cu Capra, Ursul, Steaua.În același timp ei prezintă toate aceste tradiții și momentele cheie a sărbătorilor de iarnă  la școală unde ei au o seară specială pentru așa ceva. Atunci ei cîntă colinde și cântece speciale despre iarnă și despre sărbători. Unul dintre aceste cântece speciale, care ne amintește de timpurile în care oamenii erau fericiți fără cadouri scumpe și jucării frumoase, cand singurele decorațiuni de Craciun erau gutuile puse la fereastră este Galbenă gutuie. El este simbolul sărbătorilor de iarnă, simbolul unei copilării frumoase trăite în simplitate și armonie, simbolul casei, simbolul familiei unite.
  Țara noastră are multe obiceiuri și tradiții legate de această perioadă a anului pe care le transmitem din generație în generație și nu le lăsăm să fie uitate. Ne bucurăm de ele alături de prieteni și familie și creem momente pentru tot restul vieții.

  Crăciunul este un timp pentru nostalgie, dar și timpul de a face noi amintiri.

  Vă dorim ca aceste sărbători de iarnă să vă aducă dragoste, sănătate, fericire și pace.

  Spiritul Craciunului te face mai generos, mai iubitor si mai tolerant.

  Fie ca aceste sărbători să vă umple inima cu bucurie și sufletul cu armonie.

  Vă dorim un Crăciun fericit și un An Nou binecuvântat !!!!

  Recipes Christmas cookies

  Cornulețe cu magiun

   

  250 g   -   unt

  200 ml -   smîntîna

  400 g   - făina

  1 plic   - zahar vanilat

  zahar pudra

  magiun – dupa gust

   

  Amestecăm primele patru ingrediente si frămîntăm coca ca sa nu fie vîrtos. Coca o porționăm și o întindem in foi rotunde. Foaia se împarte in 6-8 triunghiuri. La marginea triunghilui adăugam un pic de magiun și rulăm sub forma unui cornulet.

  Cornulețele le așezăm în tava pe hîrtia de copt și se introduc în cuptor la temperatura 200° C pentru 15- 20 min. După ce le scoatem din cuptor, le trecem prin zahar pudra.

 • Additional Translations

  Who we are

  Our Christmas package

  How we celebrate Christmas

  Recipes Christmas cookies