17.06.2016

Пътешествието на житните семена – от подготовката на нивата до готовия хляб – оран, брануване, сеитба, зреене, жътва, вършитба, съхранение на зърното, производство на брашно и хляб.

В рамките на училищен проект „Предприемачество” , учениците от ІІ б клас „Родолюбци” на ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, с класен ръководител Маргарита     Бончева, проследиха Пътешествието на житните семена [...]

Margarita Boncheva
13.06.2016

Ученици от ІІІб клас на ОУ „Отец Паисий „ с класен ръководител Марияна Маркова, доброволци-родители и представители на НПО „Няма невъзможни неща-3Н” реализираха инициативата По пътя на хляба” – учене [...]

Nedyo Stoilov
17.05.2016

АРОМАТЪТ НА ХЛЯБА

След интересния разказ на Юлияна за пътя на хляба и вкусните хлябове на нашите сестри Цецка, Вили, Марияна Иванчева и Юлияна, решихме и ние да си направим ръжен хляб. Започнахме отначало. Една седмица преди срещата ни н [...]

Milena Popova
03.05.2016

Xляб и религия

На 23 март учениците от 3-в клас на ОУ „Отец Паисий” и членове на НПО ”Няма невъзможни неща-3Н” посетиха православната църква „Св. Петър и Павел” в гр. Силистра. Отец Георги разказа вълуващо за светостта на хляба, за ва [...]

Mariana Markova
12.04.2016

Talk about wheat

Пред учениците от ІІ б клас- Родолюбци от ОУ „Св.св.Кирил и Методий” , д-р Йорданка Николова изнесе интересна беседа за житото, за видовете хляб и здравословната му употреба

Margarita Boncheva
07.04.2016

Традиционен празник на плодородието

Eжегоден есенен празник на плодородието „Земята и хората” се провежда в с.Бабук, община Силистра. Организатори са Народно читалище „Дочо Михайлов-1906” и Кметство с. Бабук. Събитието включва голяма � [...]

Elena Dimitrova
07.04.2016

Стар обичай: зарязване на брада / жънене

Ожънва се житото и се прави “брада” с червена панделка от последните отрязани житни стебла, която се дава на собственика на нивата с пожелание за здраве и късмет до “следващата брада”. Той плаща за жътвата и [...]

V. Uzunova
07.04.2016

Exhibition “The Bread in our House” in the village Borovo, Region of Ruse

В село Борово, Русенска област, беше организирана от пенсионерите постоянна изложба „Хлябът в нашия дом“, която е един прекрасен пример на старата традиционна българска трапеза с хляб, сол, бъклица вино, бан [...]

Y. Kazakov